www.PomahamTi.cz

Chytrá osobní asistence PomahamTi.cz
&
Chytrá sociální aktivizace PomahamTi.cz


Moderní sociální služby


Vyvinuto ve spolupráci s Domovem důchodců Ústí nad Orlicí
a Českou alzheimerovskou společností.

Služby poskytujeme (po dohodě s uživatelem)
až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.Chytrá osobní asistence PomahamTi.cz

Pomoc nablízku, kdykoliv potřebujete.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatel potřebuje.


Poskytujeme především:


Aktuální ceník naleznete níže na této stránce.

Ceny respektují úroveň stanovenou vyhláškou 505/2006 Sb.


Proč právě nás


Chytrá sociální aktivizace PomahamTi.cz

Pomoc nablízku, kdykoliv potřebujete.

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením je terénní služba poskytovaná osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba se poskytuje bez časového omezení (po dohodě s uživatelem), v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatel potřebuje.


Poskytujeme především


Služba je poskytována bezplatně.


Jak to funguje
Kontakt:

ALZHEIMER'S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.
IČ 020 10 020
Čs. armády 1181
562 01 Ústí nad Orlicí

kancelar@PomahamTi.cz

www.PomahamTi.cz


731 053 286

PROZVOŇTE NÁS, ZAVOLÁME VÁM ZPÁTKY


Ceník chytré osobní asistence PomahamTi.cz

Platí od 1. 11. 2018


Cena 1 asistenční hodiny činí: 120 Kč/hod


Účtováno je po pětiminutových úsecích, minimální doba péče 1 hodina.

Základní sociální poradenství: ZDARMA


Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 020 10 020

www.asccr.cz
info@asccr.cz


Evropská unie

ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. je realizátorem projektu „Zůstat co nejdéle doma i s Alzheimerovou chorobou“ reg. č. CZ.03.X/0.0/0.0/17_0820009924.

Projekt reaguje na problém, kdy osoby s Alzheimerovou chorobou, které žádají o přijetí do pobytových zařízení sociální péče tráví čekací dobu, která často přesahuje 12 měsíců, v nevhodných podmínkách, protože rodina ani běžná pečovatelská služba není schopna zajistit jejich kvalitní setrvání v domácím prostředí. Projekt se soustředí na pilotáž modelu, který těmto osobám umožní setrvat v domácím prostředí kvalitně a co nejdéle - motivuje rodinu, vychovává profesionály, zaplňuje mezery.

Objem poskytnuté podpory činí 12 463 785 Kč.


Podporují nás

Nadace ČEZ

Město Česká Třebová

Město Ústí nad Orlicí

Město Žamberk